Bonitace, krycí listy, návod pro chovatele při vrhu

Zapisni-rad-cmku-platny-od-1-4-2021-vcetne-dodatku-klubu-od-6-6-2021 Pro přihlášení na bonitaci stačí mailem zaslat kopii průkazu původu, posudek(y) z výstavy, potvrzení o stanovení DNA  (viz Podmínky pro zařazení do chovu - níže), u plemene AKE ještě výsledky zdravotních vyšetření a tyto údaje, bez přiložených příloh nebudeme vylněnou přihlášku akceptovat. V množství v jakém se přihlašujete není možné uhlídat posílání podkladů po částech. PROTO ZASÍLEJTE VŠE KOMPLET V JEDNOM EMAILU, JINAK NEBUDETE PŘIHLÁŠENI. 

Žádáme Vás, vyplňujte níže uvedené údaje pro přihlášení k bonitaci  čitelně a podklady pečlivě naskenujte. Předejdete tak možným chybám. Děkujeme 

Datum bonitace na kterou psa hlásíte:
Jméno psa:
Pohlaví psa:
Číslo zápisu:
Datum narození:
Otec:
Matka:
Chovatel:
Majitel:
Adresa majitele:
Telefon:
Email:
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odesláním přihlášky prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Zasílejte na mail bonitace-corgi@seznam.cz   

Prosíme o zmenšení všech zasílaných příloh na rozumnou velikost!


Podrobnosti v bonitačním a zápisním řádu, viz níže.
Poplatek za bonitaci je 500,- Kč pro členy klubu. Platí se na místě a je nevratný, i kdyby byl bonitovaný pes
ohodnocen jako nechovný nebo by ho nebylo možné zbonitovat, protože by nestrpěl řádné posouzení, např.chrupu.

Bonitační řád      Zápisní řád

Bonitační karty 

AKE, WCC, Wcp

Krycí listy

Kryci-list-i-cz-aj-verze

Kryci-list-ii-hlaseni-o-vrhu

Návod pro chovatele při vrhu 

Navod-pro-chovatele-2022

 Podmínky pro zařazení do chovu
 

      - PP vystavený plemennou knihou uznanou FCI,
      - dosažení věku 15 měsíců u psů i fen,
      - absolvování výstavy ve třídě se zadáváním titulů CAJC nebo CAC 
        s hodnocením minimálně „velmi dobrý“
      - předvedení a ohodnocení na alespoň jedné klubové nebo speciální výstavě našich plemen,
         ve třídě mladých či vyšší
         Pokud je hodnocení „výborný“ nebo „velmi dobrý“ získáno na klubové nebo speciální výstavě CZ klubu,
         pak pro účel bonitace není nutné absolvovat žádnou další výstavu.
      - předložení potvrzení o stanovení DNA - genetického profilu jedince, provedeného akreditovanou
         genetickou laboratoří  Bližší informace na stránce  Zdraví - DNA-genetický profil 
      - úspěšné absolvování bonitace s hodnocením v rozmezí 0 - 16 bodů
      - u plemene AKE předložení dokladu o vyšetření DKK s výsledkem max. do stupně FCI - C
         a výsledek vyšetření DOV s negativním nálezem


    Zařazení do chovu provádí a do PP zaznamená bezprostředně po bonitaci  poradce chovu
      nebo předseda bonitační komise, určený výborem Klubu.
      Zápis do rejstříku chovných jedinců, včetně záznamu registrace do PP, provádí plemenná
      kniha ČMKU, které majitel předá PP i s přílohou u psů bezprostředně po bonitaci, u fen při
      zápisu prvního vrhu.

    Do chovu nejsou připuštěni:
      - jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje
      - psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující
      - jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo
        exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu

- u plemene AKE jedinci s DKK stupně FCI - D a vyšším, jedinci s pozitivním nálezem klinického  
  nebo genetického vyšetření DOV (dědičných očních vad)

     - z chovu jsou vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci 
        agresivní.

    Majitel nebo držitel psa nebo feny, požadující zařazení jedince do chovu, musí při splnění
      podmínek pro zařazení do chovu v odůvodněných případech zajistit nezbytná veterinární
      vyšetření, dle požadavku orgánů Klubu, která potvrdí či vyvrátí existenci dědičných vad
      nebo zákrok provedený k jejich zakrytí, pokud by tím  došlo k ovlivnění zařazení jedince
      do chovu.

   Fena smí být použita k chovu (datum krytí) po dosažení věku minimálně 15 měsíců
      a naposledy v den dosažení stáří 8 let.  Výjimku z tohoto ustanovení může povolit  
      chovatelská rada za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny.
      Zdravotní stav musí být v tomto případě asi 1 měsíc před předpokládanou říjí odborně
      vyšetřen veterinárním lékařem.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

---obrázky v záhlaví---

int(1)

Aktuality