Podmínky pro zařazení do chovu, bonitace, krycí listy, návod pro chovatele při vrhu

 Podmínky pro zařazení do chovu

 
      - PP vystavený plemennou knihou uznanou FCI, v případě importu platná přergistrace na ČMKU
      - dosažení věku 15 měsíců u psů i fen,
      - úspěšné absolvování bonitace s hodnocením v rozmezí 0 - 16 bodů

      Zařazení do chovu provádí a do PP zaznamená bezprostředně po bonitaci  poradce chovu
      nebo předseda bonitační komise, určený výborem Klubu.
      Zápis do rejstříku chovných jedinců, včetně záznamu registrace do PP, provádí plemenná
      kniha ČMKU, které majitel předá PP i s přílohou u psů bezprostředně po bonitaci, u fen při
      zápisu prvního vrhu.

    Do chovu nejsou připuštěni:
      - jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje
      - psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující
      - jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo
        exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu 

      - u plemene AKE jedinci s DKK stupně FCI - D a vyšším, jedinci s pozitivním nálezem DOV                                                                                                                        

      - z chovu jsou vyloučeni i jedninci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní

    Majitel nebo držitel psa nebo feny, požadující zařazení jedince do chovu, musí při splnění

      podmínek pro zařazení do chovu v odůvodněných případech zajistit nezbytná veterinární
      vyšetření, dle požadavku orgánů Klubu, která potvrdí či vyvrátí existenci dědičných vad
      nebo zákrok provedený k jejich zakrytí, pokud by tím  došlo k ovlivnění zařazení jedince
      do chovu.

   Fena smí být použita k chovu (datum krytí) po dosažení věku minimálně 15 měsíců
      a naposledy v den dosažení stáří 8 let.  Výjimku z tohoto ustanovení může povolit  
      chovatelská rada za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny.
      Zdravotní stav musí být v tomto případě asi 1 měsíc před předpokládanou říjí odborně
      vyšetřen veterinárním lékařem.

 

Bonitace  - co je potřeba k bonitaci - v den bonitace věk nejméně 15 měsíců

- Bonitovaný jedinec může být uchovněn pouze za předpokladu, že absolvoval Klubovou nebo Speciální                                                                                                                výstavu pořádanou Welsh corgi a kelpie klubem CZ,  ve třídách se zadáváním titulů CAJC nebo CAC.                                                                                                                  S podmínkou k  chovu: pouze s hodnocením „výborný“ nebo   „velmi dobrý“.                                                           

 - jestliže bonitovaný jedinec nezíská požadované hodnocení, může absolvovat další Klubové a Speciální výstavy.                                                                                                     

- předložení potvrzení o stanovení DNA - genetický profil jedince , provedeného akreditovanou gen. laboratoří                                                                                                      Bližší informace na stránce  Zdraví - DNA-genetický profil 

AKE: DKK a DOV

S platností od 1.9.2023 rozhodla členská schůze dne 23.4.2023 o povinnosti předložit zdravotní testy u WCC a WCP.

Výsledky nemají vliv na chovnost.

WCC:  DM

WCP:  DM, vWD

ihláška k bonitaci                                                                                                                                                                                                     

tyto údaje pečlivě vyplňte a zašlete spolu přílohami pro dané plemeno

na email bonitace-corgi@seznam.cz , vše v jednom emailu!!!

Datum bonitace na kterou psa hlásíte:

Jméno psa:

Pohlaví psa:

Číslo zápisu:

Datum narození:                                                                                                                                                                                                                                                 

Číslo čipu:

Otec:

Matka:

Chovatel:

Majitel:

Adresa majitele:

Telefon:

Email:
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odesláním přihlášky prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Přílohy pro jednotlivá plemena: prosíme o zmenšení všech zasílaných příloh do rozumné velikosti a dobré kvalitě

Podrobnosti v bonitačním a zápisním řádu, viz níže.

Poplatek za bonitaci je 500,- Kč pro členy klubu. Platí se na místě a je nevratný, i kdyby byl bonitovaný pes
ohodnocen jako nechovný nebo by ho nebylo možné zbonitovat, protože by nestrpěl řádné posouzení, např.chrupu.

Bonitační řád :  Bonitacni-rad-welsh-corgi-a-kelpie-klubu-cz-platny-k-7-4-2024

Krycí listy:

Kryci-list-i-cz-aj-verze

Kryci-list-ii-hlaseni-o-vrhu

Návod pro chovatele při vrhu 

Navod-pro-chovatele-2024

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

---obrázky v záhlaví---

int(1)

Aktuality