Agility, pasení

Na stránky Sport - Agility a Sport - Pasení byly vloženy výsledky

MR australských kelpií v agility a výsledky Australian herding cupu. 

Odběry vzorků na KV

Na Klubové výstavě 3. 8. 2019 ve Valticích bude možnost odběru vzorků pro stanovení DNA profilu a genetické testy. Pokud máte o odběr zájem, nahlaste se mi do 31. 7. 19 na email hanka@fob.cz

Vstupní listy na klubovou výstavu NEBUDOU!

Vážení vystavovatelé,
vstupní listy na klubovou výstavu rozesílat nebudeme. Pro číslo se dostavte do výstavní kanceláře.

Dear exhibitors,
entrance confirmation of club show will not be sent. You get the numbers in show office.

Uzávěrku Klubové výstavy prodlužujeme do 7. 7. 2019!!!

Další informace o Klubové výstavě naleznete zde.

Klubová výstava 3. 8. 2019 / Club show August 3rd, 2019 - Valtice

 

  Klubová výstava pro plemena Australská kelpieWelsh corgi cardigan 
  a Welsh corgi pembroke se bude konat v sobotu 3. srpna 2019 
  v zámeckém parku Státního zámku Valtice.

  Club show for Australian kelpie, Welsh corgi cardigan and Welsh corgi 
  pembroke will take place on Saturday August 3, 2019 in the chateau park 
  of the State Castle of Valtice.

  

  Rozhodčí / judges: 
  AKE - 
Ildikó Muzslai, HU      WCC - Carrie Russell-Smith, GB      WCP - 
Edith Soltesz, A
 
 

Přihlašování online přes / Online registration DogOffice 

nebo e-mailem na / or e-mail registration zirexu@seznam.cz 


Propozice CZ        Show information EN        

Přihláška / Entry form (CZ, EN)  - pro přihlašování e-mailem / for registration by email

 
              Prodloužená uzávěrka přihlášek: 7. 7. 2019  /  Prolonged deadline for entries: July 7, 2019

Výstavní výbor Vás srdečně zve na sobotní společný večer v Mramorovém sále zámku, 
s bohatým občerstvením a živou hudbou! Přihlášení přes DogOffice 
nebo e-mailem na 
zirexu@seznam.cz do termínu uzávěrky.

The Show Committee warmly invites you to a Saturday evening meeting in the Marble Hall of the Castle, with an ample refreshment and live music! Registration is possible also in Dogoffice or by e-mail until the entry deadline


Mapa areálu zámku / Map of the castle grounds:
https://www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/mapa-arealu-zamku

 

Parkování v okolí zámku / Parking in the surroundings of the castle:
https://www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/pristup-a-parkovani

 

facebook - událost / facebook page:

Zahájení činnosti TILIA LABORATORIES, Vemodia končí

Dne 30. dubna 2019 končí diagnostická činnost Vemodia a.s., kdy laboratoř v Praze, adresa v Hůrkách 3, již nebude přijímat a zpracovávat vzorky.

Kompletní programy, tak jak jste zvyklí, a ještě řada příjemných věcí navíc, je pro Vás připravena v nové laboratoři molekulární diagnostiky TILIA LABORATORIES s.r.o.  https://www.tilialaboratories.cz/

Kompletní zpráva je v přiloženém souboru. Tilia-laboratories-zprava

Speciální výstava - 8. 5. 2019 - Mladá Boleslav

Celkový stav přihlášených psů a fen je 94!       AKE  24,     WCC  28,     WCP  42

          Sv-8-5-2019-obsazeni-trid    


Speciální výstava pro plemena Australská kelpie, Welsh corgi cardigan a Welsh corgi pembroke se bude konat ve středu (státní svátek) 8. května 2019 ve výstavním areálu Na Krásné louce v Mladé Boleslavi, pod záštitou kynologického spolku Interdog Bohemia, při Pojizerské krajské výstavě psů. Rozhodčí PÉTER HARSÁNYI, HU
Uzávěrky: I. uzávěrka 16. března 2019, II. uzávěrka prodloužena do 9. dubna 2019

Propozice_Speciální výstavy Přihlašování online Dogoffice (KV a SV při POJIZERSKÉ VÝSTAVĚ PSŮ - 8.5.2019 Mladá Boleslav)

Závěrečné soutěže budou probíhat i pro účastníky speciálních a klubových výstav v rámci závěrečných soutěží krajské výstavy.
Propozice Pojizerské krajské výstavy

Členská schůze 31. 3. 2019

Členská schůze se bude konat 31. 3. 2019 od 10:00 hodin v hotelu Na Kocandě, Želiv 4, 394 44 Želiv https://kocanda.cz/

Jídlo a pití dle jídelního lístku. POZOR! Nepřijímají platební karty! Nejbližší bankomat v Humpolci (10km)

Program členské schůze:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise
 3. Hlasování o programu
 4. Zprávy prezidenta, správce plemenné knihy, pokladní a revizní komise
 5. Návrh aktualizace bonitačního řádu (extrakce zubu, přihlašování
  na bonitaci aj. - Bonitacni-rad-navrh-k-1-4-2019 )
 6. Přestávka - oběd
 7. Předání diplomů Klubových šampionů práce a krásy
 8. Diskuse
 9. Usnesení - závěr
 10. Bonitace

Statistika porodnosti 2015-2018

Do sekce CHOV byla vložena kompletní statistika porodnosti klubových plemen pro r. 2015 - 2018. Najdete ji zde

Klubový šampion krásy, Klubový šampion práce - žádosti do 31. 1. !!!

O tituly Klubový šampion krásy a Klubový šampion práce můžete zažádat do 31.1.2019. Podklady (podle nových podmínek platných od roku 20018 ) zašlete do konce ledna 2019 na adresu: Ing. Jana Kovářová, Dvorská 3539, 738 01 Frýdek - Místek nebo na mail: penfro@email.cz

Diplomy budou šampionům předány na členské schůzi.

Podmínky pro získání titulů a další informace naleznete zde

Členské příspěvky na rok 2019

Dovolujeme si připomenout stávajícím členům klubu, že členský příspěvek na rok 2019 je nutné zaplatit nejpozději do 31. 1. 2019. V případě pozdější platby bude požadováno zaplacení 200,- Kč navíc, jako u nového člena (vstupní poplatek). Veškeré informace o členství zde

Prosíme, členské příspěvky i jiné platby posílejte na účet klubu, ne na adresu pokladní!!!

Výzva majitelům psů a fen bonitovaných v r. 2018

Pro zveřejnění v seznamu chovných jedinců v klubovém zpravodaji dodejte prosím fotku psa do 15.2.2019 na emailovu adresu mvdrcerna@centrum.cz.

Nový článek o von Willebrandově chorobě

V sekci ZDRAVÍ byl zveřejněn nový článek o von Willebrandově chorobě, přečíst si ho můžete zde.

PF 2019

Krásný nový rok všem přátelům corgi a kelpií!

Zápis ze schůze výboru a termíny bonitací a výstav na rok 2019

Zápis ze schůze výboru konané 25.11.2018 najdete zde.

Termíny bonitací na rok 2019:

- po členské schůzi 31.3.2019 v Želivě

- v neděli po Klubové výstavě 4.8.2019 ve Valticích

- při schůzi výboru v listopadu 2019 vChržín

Termíny výstav na rok 2019:

Speciální výstava

středa 8.5.2019 (st.svátek) - Mladá Boleslav, při Pojizerské krajské výstavě psů, rozhodčí: Péter Harsányi (H)

Klubová výstava

sobota 3.8.2019  - Valtice

rozhodčí:

AKE – Ildikó Muzslai (H)

WCC - Carrie Russell-Smith (GB)

WCP - Edith Soltesz (A)

PF 2019

Krásný nový rok všem přátelům corgi a kelpií!

Bonitace a přednáška Vemodie + odběr vzorků - Chržín 25. 11. 2018

Poslední letošní bonitace se bude konat v neděli 25. 11. 2018 dopoledne, v areálu Penzionu Stará Fara,
Chržín 1, 273 24 Chržín. Čas bude upřesněn podle počtu přihlášených.
Informace k přihlášení na bonitaci najdete na stránce Chov - Bonitace, krycí listy

Po bonitaci, od 13:30 do 15:30 se bude konat přednáška MUDr. Soni Pekové, PhD. z genetické laboratoře Vemodia
a odběr vzorků pro genetická vyšetření. Témata přednášky:

1. STR identifikace jedinců (DNA profil)
2. Možné zdravotní problémy u merle zbarvení 
3. Problematika poporodních ztrát vrhů na infekční komplikace (péče o feny a psy před krytím, péče o březí feny
a následně o štěňata a matky po porodu)


Po přednášce schůze výboru klubu.Klubový šampion práce, Klubový šampion krásy

Vloženy směrnice pro udělení titulů KŠP a KŠK (Klub - klubové soutěže)

Důležité body z řádů a předpisů

Vážení chovatelé a majitelé welsh corgi a kelpií,

věnujte prosím pozornost následujícím bodům, jde o nová i stávající pravidla z řádů a předpisů, která Vám chceme připomenout a kterými se máme všichni řídit.

1)      Není dovoleno další krytí feny, která již 2x rodila císařským řezem (viz Zápisní řád Welsh corgi a kelpie klubu CZ,  čl. VI. Krytí, bod 4)

2)      Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU (viz Zápisní řád ČMKU, čl. VII Krytí, bod 12)

3)      Podmínkou pro zařazení jedince do chovu je předvedení a ohodnocení na jedné klubové nebo speciální výstavě našich plemen (třída mladých či vyšší) a absolvování výstavy se zadávání titulu CAC (klubová, speciální, národní, mezinárodní)  s hodnocením min. „velmi dobrý“. Z toho plyne, že jedna klubová nebo speciální výstava s hodnocením „velmi dobrý“ nebo „ výborný“ stačí.  Pokud byla na klubové výstavě zadána známka „dobrý“ nebo horší, je třeba hodnocení „velmi dobrý“ nebo „výborný“ doložit z jiné výstavy (národní, mezinárodní).

Další podmínkou, která začne platit od 1.1.2019 je předložení potvrzení o stanovení DNA-genetického profilu jedince, provedeném certifikovanou laboratoří. (viz Zápisní řád Welsh corgi a kelpie klubu CZ, čl. IV. Podmínky pro zařazení do chovu)

4)      U fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Toto je podmíněno též schválením příslušného chovatelského klubu. Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení, a to o jeden vrh do věku feny 9 let. (viz Zápisní řád Českomoravské kynologické unie, čl. I, bod 1)

5)      U plemene Australská kelpie je nutné k přihlášce na bonitaci doložit doklad o vyšetření DKK (s výsledkem max. FCI C) a výsledek vyšetření DOV s negativním nálezem. Klinické vyšetření je platné 2 roky, potom je nutné ho opakovat. (viz Bonitační řád Welsh corgi a kelpie klubu CZ,  Speciální ustanovení, bod 8)

6)     V průkazu původu musí být uveden majitel psa a jeho podpis, taktéž podpis chovatele a pracovníka plemenné knihy. Jinak je průkaz původu neplatný.  Zkontrolujte PP svých miláčků a případně tento údaj doplňte. (viz dolní okraj průkazu původu).

 

Předpisy a řády Welsh corgi a kelpie klubu CZ naleznete zde: http://www.corgiklub.eu/klub/stanovy_-rady_-predpisy

Předpisy a řády ČMKU naleznete zde: http://www.cmku.cz/cz/rady-a-predpisy-cmku-152

6.9.2018

Certifikát pro účely doložení pracovní třídy

Jak získat certifikát pro účely doložení pracovní třídy se můžete dočíst zde.

Pozvánka na speciální výstavu Welsh Corgi Clubu Slovakia

Speciální výstava se zadáváním titulů CAC, CAJC, Vítěz speciální výstavy se koná 16. 9. 2018 - propozice SK, propozice EN

Nový článek

Do sekce Chov->články byl vložen nový článek s názvem Co byste měli vědět, než si pořídíte corgiho, který vřele doporučujeme všem zájemců o pořízení štěněte nejen pembroka, ale i cardigana.

Fotky z Klubové výstavy

Fotogalerii z Klubové výstavy a také ze Speciální výstavy si můžete prohlédnout na nově zřízeném klubovém účtu na Rajčeti. https://corgiklub.rajce.idnes.cz/

Vemodia - odběry vzorků na Klubové výstavě ve Valticích 4. 8. 2018

Při Klubové výstavě bude možný odběr vzorků pro genetická vyšetření u genetické laboratoře Vemodia.
Kdo máte zájem, kontaktujte paní Kateřinu Vaňousovou, tel.: 608509905, e-mail: katerina.vanousova@vemodia.cz

!!! Odběr vzorků bukálním stěrem pro genetická vyšetření u genetické laboratoře Vemodia bude na Klubové výstavě ve Valticích 4.8.2018 prováděn sl. Kateřinou Pánkovou od 11:00, s platbou v hotovosti (pokud možno mějte přesně)

zde vloženy informace o zvýhodnění pro členy klubu a dva zajímavé články

Welshcorgi ve Světě psů

Nové číslo časopisu Svět psů s pembrokem na titulní stránce a článkem o pembrocích i cardiganech uvnitř můžete právě teď koupit na stáncích s tiskovinami nebo v elektronické podobě zde.

Klubová výstava 4. 8. 2018 Valtice - statistika

Po prodloužení uzávěrky se stav přihlášených psů a fen vyšplhal na rekordní číslo 165 !!!
AKE   42        WCC   44        WCP   79

Obsazení v jednotlivých třídách: Statistika-kv-valtice-4-8-2018

Sponzoři výstavy:

 
    Výhradní distributor superprémiových krmiv
                          PROFINE

 
   

Světelná technika a elektroinstalační materiál

 

ABRUS POHÁR  -  výrobce sportovních trofejí

paní DANA POSPÍŠILOVÁ - ch.st. King Pet

paní LENKA ŠEDIVÁ - ch.st. Royal Corgis

paní ŠÁRKA ŠVEJCAROVÁ

paní SOŇA NOVÁKOVÁ

  

          Veterinární molekulární diagnostika

       

       
        časopis o chovu a výcviku všech plemen


Uzávěrku Klubové výstavy prodlužujeme do 4.7.2018!!

Další informace o Klubové výstavě naleznete zde.

Přihláška na bonitaci nově přes webový formulář

Přihlášku na bonitaci je teď možné odeslat přes webový formulář, který najdete zde. Všechny informace k bonitaci najdete v sekci Chov->Bonitace, krycí listy

Změny podmínek uchovnění od 1. 7. 2018 !!!

Na základě rozhodnutí členské schůze konané 17. 3. 2018, dochází ke změnám v zápisním a bonitačním řádu klubu
od 1. 7. 2018.
Znění řádů s vyznačenými změnami najdete zde.

K uchovnění psů a fen ve 2. pololetí 2018 a 1. pololetí 2019 je již nutná účast a posouzení na klubové nebo speciální výstavě!

Kdo plánujete ve výše uvedeném období účast na bonitaci, přihlaste své psy a feny na Klubovou výstavu
ve Valticích - 4. 8. 2018
. Bližší informace k výstavě zde.
Uzávěrka přihlášek již 2. 7. 2018 !!!

Další možnost splnění podmínky účasti na klubové nebo speciální výstavě bude až 8. 5. 2019!

Klubová výstava 4. 8. 2018 / Club show August 4th, 2018 - Valtice

  Klubová výstava pro plemena Australská kelpie, Welsh corgi cardigan
  a Welsh corgi pembroke se bude konat v sobotu 4. srpna 2018
  v zámeckém parku Státního zámku Valtice.

  Club show for Australian Kelpie, Welsh corgi cardigan and Welsh corgi
  Pembroke will take place on Saturday August 4, 2018 in the chateau park
  of the State Castle of Valtice.

 

 
Rozhodčí / judges:
AKE -
Anna Kochan, Pl      WCC - Ingrid Prytz Ohm, N      WCP -
Anneli Sutela, Fi
 

Přihlašování online přes / Online registration DogOffice 

nebo e-mailem na / or e-mail registration penfro@email.cz


Propozice CZ       Show information EN      

Přihláška / Entry form (CZ, EN) - pro přihlašování e-mailem / for registration by email

 
              Uzávěrka přihlášek: 2. 7. 2018  /  Deadline for entries: July 2, 2018

Výstavní výbor Vás srdečně zve na sobotní společný večer v zámeckém sklípku,
s bohatým občerstvením a živou hudbou! Přihlášení přes DogOffice
nebo e-mailem na 
penfro@email.cz do termínu uzávěrky.

The Show Committee warmly invites you to a Saturday evening meeting in the chateau cellar, with an ample refreshment and live music! Registration is possible also in Dogoffice or by e-mail until the entry deadline


Mapa areálu zámku / Map of the castle grounds:
https://www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/mapa-arealu-zamku

 

Parkování v okolí zámku / Parking in the surroundings of the castle:
https://www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/pristup-a-parkovani

 

facebook - událost / facebook page:
https://www.facebook.com/events/2024026427885626/

 

Přihlášení do klubu nově přes webový formulář

Přihlášku do klubu je teď možné odeslat přes webový formulář, který najdete zde. Všechny informace k členství v klubu jsou v sekci Klub->Členství v klubu

Stávající členové, kteří  ještě nezaslali zpět nový evidenční list a souhlas se zpracováním osobních údajů mohou k zaslání informací také využít nový webový formulář.

GDPR

Vážení členové, v současné době jsou vám e-mailem rozesílány Evidenční listy a Žádosti o souhlas se zpracováním osobních údajů. Bohužel, bez uděleného souhlasu není možné být členem klubu. Prosíme o vyplnění, podepsání a zaslání obou dokumentů zpět v elektronické podobě ( eva.lacourt@seznam.cz ) nebo poštou na adresu účetní klubu: Welsh corgi a kelpie klub CZ, Eva Lacourt, Dolní Přím 89, 503 16 Dolní Přím. Za spolupráci děkuje výbor klubu.

Fotky a výsledky ze Speciální výstavy

Fotky ze Speciální výstavy Welsh corgi a kelpie klubu CZ, která se konala 8. 5. 2018 v Mladé Boleslavi, si můžete prohlédnout zde.    Fotil Mirek Slabý.     Výsledky jsou zde.

Pozvánka na EURO CORGI

Eurocorgi

Smlouva o poskytování chovatelského servisu pro nečleny klubu

Informace a znění smlouvy na stránce Chovatelský servis pro nečleny klubu

Přednáška laboratoře VEMODIA a. s.

Přednáška na téma GENETIKA BAREV se uskuteční 2. června 2018 od 10,30hod v hotelu Čechie
Cena: 250Kč vč DPH

V ceně je zahrnuto občerstvení.

Oznámení o zákazu chovu CHS KINBERGER’S

ČMKU schválila pozastavení zápisu vrhů plemen welsh corgi na CHS KINBERGER‘S včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku nebo spolumajetku chovatelky, a to na dobu 2 let od rozhodnutí členské schůze klubu, tj. do 16. 3. 2020.

Kompletní zpráva Oznameni-o-zakazu-chovu.

Série článků o klasickém výcviku corgiho

V rubrice Sportovní kynologie zahajujeme opáčko série pěti článků o klasickém výcviku corgiho. 

Speciální výstava - 8. 5. 2018 - Mladá Boleslav

Speciální výstava pro plemena Australská kelpie, Welsh corgi cardigan a Welsh corgi pembroke se bude konat v úterý (státní svátek) 8. května 2018 ve výstavním areálu Na Krásné louce v Mladé Boleslavi, pod záštitou kynologického spolku Interdog Bohemia, při Pojizerské krajské výstavě psů. Rozhodčí Ing. Ivana Síbrtová

I. uzávěrka 16. března 2018, II. uzávěrka 6. dubna 2018

Propozice Speciální výstavy    Přihlašování online Dogoffice (SV a KV při XIX. Pojizerské výstavě psů MB)

Závěrečné soutěže budou probíhat i pro účastníky speciálních a klubových výstav v rámci závěrečných soutěží krajské výstavy.
Propozice Pojizerské krajské výstavy

Po ukončení Speciální výstavy proběhne bonitace našich klubových plemen - rozhodčí Ing. Ivana Síbrtová

Zápisy z členské a výborové schůze

Zápisy z volební členské schůze a výborové schůze byly vloženy na web. K přečtení jsou zde.

Klubová výstava - 24. 3. 2018 - Pezinok, SK

Welsh corgi club Slovakia pořádá v sobotu 24. 3. 2018  Klubovou výstavu v hale Rose Speedlight Dog Camp PEZINOK.
Rozhodčí Petr Řehánek, CZ. Uzávěrky přihlášek 25. 2. a 11. 3. Propozice zde  Online přihláška zde

Volební členská schůze 17. 3. 2018

V sobotu 17. 3. 2018, od 10:00 hod., se bude v Lesním penzionu Podmitrov konat volební členská schůze.
Aby mohla být členská základna včas informována o kandidátech do nového výboru a revizní komise
na klubovém webu a ve zpravodaji, obracíme se na vás, členy, abyste zaslali jména kandidátů do nového
výboru klubu a do revizní komise klubu v případě, že chcete níže uvedenou kandidátku doplnit.
Pokud má někdo z vás zájem o práci pro klub, případně chcete navrhnout zodpovědného, aktivního
kandidáta, zašlete jméno, datum narození, adresu a krátké shrnutí kynologické kariéry kandidáta
nejpozději do 31. 1. 2018 e-mailem na adresu: zirexu@seznam.cz
Kandidát musí být starší 18-ti let, být členem klubu a s kandidaturou musí vyjádřit svůj souhlas.

Výsledky výstav - únor 2018

na stránce Výsledky výstav byly doplněny výsledky únorových výstav v Katowicích, Nitře a Budapešti.
Výsledky zahraničních výstav jsou zveřejňovány na základě zaslaných informací od vystavovatelů.

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru, která proběhla 28.1.2018 si můžete přečíst zde.

Výsledky z DUOCACIB Brno jsou zde.

Průběžně přibývají články v sekci ZDRAVÍ.

Byly aktualizovány seznamy KLUBOVÝCH ŠAMPIONŮ.  Pokud byl Vašemu psovi titul udělen a na seznamu není, pošlete prosím kopii diplomu na email hanka@fob.cz, do předmětu zprávy uveďte KLUBOVÝ ŠAMPION.

Pokud Vám na novém webu něco chybí, máte připomínky nebo návrhy na zlepšení pište na hanka@fob.cz, do předmětu zprávy uveďte WEB.

Fotky k bonitovaným psům - Welsh corgi times 1/2018

Prosíme majitele psů a fen klubových plemen, bonitovaných v r. 2017, kteří by chtěli ke svým pejskům pro přehled v klubovém zpravodaji přidat vlastní/lepší foto, případně doplnit zdravotní zkoušky, aby vše zaslali do 31. 1. na mail redakce zpravodaje: mvdrcerna@centrum.cz

Klubový šampion krásy, Klubový šampion práce - žádosti do 31. 1. !!!

Kdo máte psa/fenu, splňující podmínky k udělení titulu Klubový šampion krásy a/nebo Klubový šampion práce, zašlete podklady (ještě dle původních podmínek, platných do 31. 12. 2017) do konce ledna 2018 na adresu: Ing. Jana Kovářová, Dvorská 3539, 738 01 Frýdek - Místek nebo na mail: penfro@email.cz

Směrnice pro udělení titulu KŠK zde       Žádost o udělení titulu KŠK zde      Bodovací tabulka KŠK zde

Směrnice pro udělení titulu KŠP zde       Žádost o udělení titulu KŠP zde      Bodovací tabulky (zkoušky, soutěže) KŠP zde

Členské příspěvky na rok 2018

Dovolujeme si připomenout stávajícím členům klubu, že členský příspěvek na rok 2018 je nutné zaplatit nejpozději do 31. 1. 2018. V případě pozdější platby bude požadováno zaplacení 200,- Kč navíc, jako u nového člena (vstupní poplatek). Veškeré informace o členství zde

Prosíme, členské příspěvky i jiné platby posílejte na účet klubu, ne na adresu pokladní!!!

Bonitace 28. 1. 2018

  V neděli 28. 1. 2018 se v Lesním penzionu Podmitrov bude konat bonitace.
  Čas bude upřesněn podle počtu přihlášených.
  Více informací k bonitaci zde

  Po bonitaci se bude konat schůze výboru klubu.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

---obrázky v záhlaví---

Aktuality