Cerebelární ataxie

Cerebelární ataxie a její rizika u kelpií českého chovu

 Cerebelární ataxie (dále v článku zmiňována již pouze coby „ataxie“) označována zkráceně též CA je autosomálně recesivně dědičná choroba s úplnou dominancí, což znamená, že se jedná o chorobu přenosnou z rodičů na potomky

Číst dál

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

---obrázky v záhlaví---

int(1)

Aktuality