Evidenční list člena / přihláška

Titul, jméno a příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště (ulice, č.p., město, PSČ)
Korespondenční adresa (ulice, č.p., město, PSČ)
Telefon
E-mail
Vlastním psy/ feny
U psů/fen ve vlastnictví uveďte plemeno, jméno, chovnou stanici, pohlaví.
Mám zaregistrovanou chovatelskou stanici
Název chovatelské stanice
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu tě chto údajů ( „ GDPR “ ) a Zákon em č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízen í "). Podrobné informace najdete zde.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devět a dvanáct 
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

---obrázky v záhlaví---

Aktuality