Klubová výstava 1. 8. 2020 / Club show August 1st, 2020 - Valtice


  Klubová výstava pro plemena Australská kelpieWelsh corgi cardigan 
  a Welsh corgi pembroke se bude konat v sobotu 1. srpna 2020 
  v zámeckém parku Státního zámku Valtice.

  Club show for Australian Kelpie, Welsh corgi cardigan and Welsh corgi 
  Pembroke will take place on Saturday August 1st, 2020 in the chateau park 
  of the State Castle of Valtice.

  

 
 Rozhodčí / judges:

Roslyn Gardiner, UK – WCC + WCP třídy se zadáváním titulů CAJC a CAC / classes with CAJC and CAC titles

Susanna Uusitupa-Kärppä, FIN – všechny třídy AKE + zbývající třídy WCC a WCP / all AKE and other WCC and WCP classes

 
Změny rozhodčích a rozdělení plemen či tříd k rozhodčím VYHRAZENY! Pokud nebude možná účast zahraničních rozhodčích, budou nahrazeni rozhodčími z ČR.
Changes of judges and their assignment to breeds or classes reserved. If the participation of foreign judges is not possible, they will be replaced by Czech judges.

  

DogOffice - přihlašování online bylo spuštěno / online registration has started 

Tištěný katalog si v případě zájmu objednávejte při přihlašování v Dogoffice - bod 5.  PDF verze bude ke stažení! 
If you need a printed cataloque order it during registration in Dogoffice - no point 5.  PDF version will be available for download!

Uzávěrka přihlášek: 1. 7. 2020  /  Deadline for entries: July 1st, 2020

Prodloužená uzávěrka přihlášek: 5.7.2020 / Prolonged deadline for entries: July 5, 2020

Propozice CZ          Clubshow information EN

 

Výstavní výbor Vás srdečně zve na sobotní společný večer v / The exhibition committee wishes to invite you to the Saturday evening party in the  "Hospoda Na hradbách"

Přihlášení a platby do data uzávěrky přes / Applications and payment until the show entry deadline at DogOffice   
                            bod 4 - přidat aktivitu / point 4 - activities

 

Sponzoři výstavy

                                       

http://www.happydog.cz/

Happy-dog-chovatelsky-program-2020

paní DANA POSPÍŠILOVÁ - ch.st. King Pet

paní LENKA ŠEDIVÁ - ch.st. Royal Corgis

paní SOŇA NOVÁKOVÁ - Kytky u Anny

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

---obrázky v záhlaví---

Aktuality