Certifikát k pracovní třídě

Certifikát pro účely doložení pracovní třídy na výstavách a udělení šampionátu je vydáván na základě splnění zkoušek z pracovního a sportovního výkonu.

Pracovní certifikát vystavuje organizace, která byla pořadatelem dané zkoušky: ČKS, MSKS, KJ ČR a SZBK ČR. K odeslané žádosti přiložte kopii obou stran PP a Potvrzení o vykonané zkoušce (u ČKS lze mailem). Adresy jednotlivých organizací na webu ČMKU.

AKE

Zkoušky opravňující k získání mezinárodního certifikátu:

Vystavuje ČKS a MSKS Vystavuje KJ ČR Vystavuje SZBK ČR

MZŘ: IGP-ZTP, IGP-V, IGP-1, IFH-1, IGP-FH, GPr-1

NZŘ: ZM, ZVV1, ZPS1, ZPO1, MR1

ZPU2

Pasení: HWT (TS)

Všechny zkoušky dle ZŘ ČR záchranných psů mimo zkoušky vytrvalostní, ZZZ

Všechny zkoušky dle MZŘ IPOR mimo zkoušky RH-V


WCC, WCP

Zkoušky opravňující k získání národního certifikátu:

Vystavuje ČKS a MSKS Vystavuje KJ ČR

ZZO, ZMP1, ZMP2

BH-VT

OB

ZPU1, ZPU-S

Pasení: HWT (TS)

 

Směrnice ČMKU:
- smernice_o_certifikatech
- priloha-1-ke-smernici-o-certifikatech-zkusebni-rady
- priloha-4-ke-smernici-o-certifikatech-nelovecka-pracovni-plemena
- priloha-7-ke-smernici-o-certifikatech-paseni

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

---obrázky v záhlaví---

int(1)

Aktuality