AKE

Red Radimus (PL) - http://www.redradimus.eu/

From Velvet Mountain (DE) - https://www.kaja-australiankelpie.de/

Kelpiebrink (NL) - http://www.australian-kelpie.nl/

Árkosglieti  (HU) - http://arkosliget.dogheart.hu/

Di Casa Hesselink (IT) - http://www.australian-kelpie.it/

Del Comunale (IT) -  http://www.kelpie-delcomunale.it/

Dark Side Legion (SK) - https://www.kelpie.sk/

Sheep scare’s (CH) -  https://sheepscares.jimdo.com/ 

Of Chocolate Dynamite (CH) - https://www.kelpie-schweiz.ch/

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

---obrázky v záhlaví---

int(1)

Aktuality