Dogdancing – základní fakta

Dogdancing je kynologický sport, kdy tým člověk a pes za doprovodu hudby předvádí sestavu cviků. V České republice zkoušky a závody pořádá Dog Dancing Club Czech Republic.

Zkoušky

Pro zkoušky se dogdancing dělí do čtyř divizí – Musical Dressage, Heelwork to Music, Freestyle a Dances with Dogs. Podle obtížnosti se pak dělí na tři úrovně od první do třetí. Liší se obtížností předepsaných cviků, jejich počtem a délkou sestavy. Zatímco v první úrovni je délka sestavy od 45 sekund – 75 sekund, tak v druhé úrovni má sestava 2 – 3 minuty, ve třetí úrovni má sestava 3 – 6 minut. Pes musí předvést všechny předepsané cviky, které rozhodčí bodují a podle bodů tak tým může složit zkoušku na výborně, velmi dobře nebo dobře. Při složení všech zkoušek jedné úrovně může tým získat titul Master of Dogdancing dané úrovně a při složení všech úrovní jedné divize získává titul Master od Dogdancing dané divize. Při složení všech dvanácti zkoušek pak tým získává titul Champion of Dogdancing.

Závody

Závody se od zkoušek liší tím, že nejsou žádné cviky povinné a sestava je ponechána na fantazii psovoda. Může využívat rekvizity, měl by mít kostým, pes může mít kolem krku ozdobu. Dříve se také závodilo ve čtyřech divizích, ale po vzoru zahraničí byly závodní divize nakonec omezeny na dvě, které jsou rozdělené na začátečníky (Beginners) a pokročilé (Advanced). Hodnotí se souhra mezi psem a psovodem, přesnost provedení cviků, vyjádření hudby, plynulost sestavy.

V Heelwork to Music se sestavy skládají především z pohybů v „heel“ pozicích. Heel pozice jsou v podstatě pozice u nohy – u levé, jako v poslušnosti, u pravé, u levé a pravé nohy, kdy se pes dívá opačným směrem než psovod, bokem před psovodem, bokem za psovodem a mezi nohama psovoda, kdy se pes dívá stejným nebo opačným směrem než psovod. Pes může jít dopředu, bokem, couvat nebo se třeba točit na místě.

Freestyle je zcela ponechán fantazii psovoda. Freestyle cviky jsou všechny ty, které nejsou heelwork. Otočky, obíhání, slalom mezi nohama, sudy, skoky, couvání, podávání pacek, cviky na dálku… Sestavy mohou být taneční nebo vyprávějí nějaký příběh. Každá je originál, jako je originální každý tým.

Jak trénovat dogdancing

Jsou kynologické cvičiště, kde nabízí i lekce dogdancingu, ale častější jsou individuální tréninky se zkušenými závodníky nebo rozhodčími, víkendové semináře nebo letní tábory, kde se může psovod seznámit s pravidly dogdancingu a připravit si zkouškovou nebo závodní sestavu. O dogdancingu a učení triků vyšlo v češtině i několik knih, které jsou k dostání v knihkupectvích. Více informací se můžete dozvědět na webu klubu www.dogdancingclubcr.cz.

Autorkou článku je Katka Lerlová

Atorkami fotek jsou Martina Irglová a Katka Lerlová

 

      

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

---obrázky v záhlaví---

int(1)

Aktuality