Zdraví na prvním místě!

Kelpie a Welsh Corgi jsou vitální, aktivní psi, kteří by měli být schopni práce i v drsnějších podmínkách. Všichni bychom svým psům přáli dlouhý a spokojený život bez nemocí a jiných nepříjemností, ale bohužel ani našim plemenům se nevyhýbají různé choroby, včetně těch dědičně podmíněných. Pečujeme o zdraví svých psů kvalitní výživou, údržbou srsti a drápů, absolvujeme běžné prohlídky u veterináře a dbáme na prevenci před infekčními chorobami, když své psy necháváme pravidelně očkovat. Stejnou pozornost bychom měli věnovat chorobám, které mají dědičný základ. Nemoci pohybového aparátu, jako je dysplazie kyčelního nebo loketního kloubu, lze prokázat RTG vyšetřením, dědičné oční vady odhalí oftalmologické vyšetření. Mnoho geneticky podmíněných nemocí je možné prokázat DNA testem, u našich plemen je to například degenerativní myelopatie nebo von Willebrandova choroba. V dnešní době tedy není problém zjistit, zda není chovný jedinec nositelem některé choroby, kterou by mohl předat svým potomkům. Při výběru rodičovského páru pak může každý chovatel postupovat tak, aby genetická zátěž budoucího vrhu byla pokud možno co nejmenší. V našem klubu jsou do chovu připuštěny kelpie prosté dědičných očních vad a s dysplazií kyčelního kloubu maximálně stupně FCI-C. U Welsh Corgi zatím nebyla stanovena žádná povinná zdravotní vyšetření podmiňující chovnost. Chvályhodné ale je, že mnozí chovatelé podrobují své psy a feny těmto vyšetřením zcela dobrovolně.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

---obrázky v záhlaví---

int(1)

Aktuality