Klasický výcvik I. - Úvod, zkušební řády

Pod pojmem klasický výcvik zde rozumíme tradiční „služební“ výcvik, jehož kořeny sahají na počátek 20. století a který byl původně určen německým ovčákům, později dalším plemenům využívaným ve službách armády nebo policie. V dnešní době se brány sportovní kynologie otevřely doslova všem plemenům, a tak se ani na korgiho na cvičácích nedívají skrz prsty.

Základy klasického výcviku samozřejmě položíte doma, už při prvotní výchově štěněte. Pokud to však s výcvikem myslíte opravdu vážně a máte v plánu se psem složit i nějakou tu zkoušku z výkonu, bez cvičáku nebo psí školy se pravděpodobně neobejdete. Sami můžete psa naučit jednotlivé povely, patřičně je upevnit, ale pes je bude muset spolehlivě plnit i v neznámém prostředí, v přítomnosti jiných psů, cizích lidí a dalších rušivých vlivů. Pro plnění zkoušek vyššího stupně navíc budete potřebovat různé překážky a bezpředmětná není ani rada zkušenějších kynologů, kteří vás mohou upozornit na chyby, které třeba nevědomky při výcviku děláte.

Cílem tohoto mini seriálu by mělo být nastínění možností, které s korgim v klasickém výcviku máme, upozornění na některé záludnosti jednotlivých cviků ve zkušebních řádech a pár rad k nácviku jednotlivých povelů. Možností, jak psa povely naučit, je nespočet, na každého funguje něco jiného a v dnešní době není problém na internetu nebo v odborných publikacích metodiku vyhledat. Nebudu se tedy zabývat detailně nácvikem povelů, bylo by to nošení dříví do lesa.

Zkušební řády

Na úvod se seznámíme se zkušebními řády, podle kterých u nás v současnosti probíhá výcvik a přezkušování psů. Svoje zkušební řády má armáda, policie, existuje zkušební řád pro agility, záchranářský výcvik, canisterapii, atd. Nás budou zajímat tři zkušební řády, které se týkají „klasického“ sportovního výcviku – „Zkušební řád pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa – stopaře“ (zjednodušeně „mezinárodní řád“ nebo „IPO“), „Národní zkušební řád“ a „Zkušební řád základní ovladatelnosti a upotřebitelnosti KJ ČR Brno“ (zjednodušeně „řád KJ Brno“, „brněnský řád“). Za složitými názvy se neskrývá nic jiného, než soubor pokynů k plnění skupin cviků, ze kterých se skládají jednotlivé zkoušky. Každý řád má svá specifika, která je třeba mít zažitá, pokud chceme skládat zkoušky v řádu popsané. Avšak jednotlivé řády nejsou natolik odlišné, abychom nutně museli psa cvičit „jen na IPO“ nebo „jen na nároďák“ – to přenecháme kolegům s belgickými nebo německými ovčáky, kteří se zúčastňují mistrovských soutěží podle těchto řádů.

1) Mezinárodní řád

Je nejpřísnějším z těchto tří řádů. Klade mimořádný důraz na přesnost provádění cviků, neustálý oční kontakt psa s psovodem, ochotu psa pracovat a jeho nasazení. Obsahuje základní Zkoušku doprovodného psa (BH), bez jejíhož splnění nelze skládat jiné zkoušky v něm obsažené. Velkou výhodou pro nás, korgaře, je nový systém zkoušek, kdy přibyly zkoušky složené pouze z poslušnosti, pouze z pachových prací – tedy bez obran.

2) Národní řád

Obsahuje kromě zkoušek všestranného výcviku (tedy s obranami) i zkoušky pouze stopařské a obranářské. Zohledňuje také práci s malými plemeny a obsahuje zkoušky speciálně určené malým plemenům, které však vyžadují komplexní výcvik pachových prací a aportu.

3) Řád KJ Brno

Je v jistém směru nejbenevolentnějším z těchto řádů, klade větší důraz na projev a celkové chování psa než na absolutní přesnost provedení cviků, zohledňuje také povahové rozdíly mezi plemeny. Obsahuje celkem tři zkoušky bez obran vhodné pro naše korgi.

Důkladně prostudovat můžete jednotlivé zkušební řády např. zde: http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rady-index.php

Autorkou článku je Mgr. Vendula Bauerová (CHS Foxy Fellow)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

---obrázky v záhlaví---

int(1)

Aktuality