Novinky v oblasti výzkumu degenerativní myelopatie

Degenerativní myelopatie (DM) je neurodegenerativní onemocnění postihující míchu. Jde o postupně se zhoršující, neléčitelnou chorobu, která často vede k eutanazii do 6 až 9 měsíců od stanovení diagnózy. V současnosti se při určování diagnózy postupuje nejčastěji tak, že se veterinář snaží získat co nejvíc informací o historii pacienta a jeho příznacích, je proveden DNA test a jsou vyloučeny choroby periferního nervstva, které by mohly být podobné DM. Nicméně definitivní diagnóza DM není dosud možná, aniž by byla provedena pitva. Běžně používané metody, jako je RTG vyšetření, magnetická rezonance nebo rozbor mozkomíšního moku dosud nedokázaly definitivně určit, zda pes skutečně trpí DM. V současné době je v zahraničí vedeno několik zajímavých studií, které by mohly pomoci v diagnostice, nebo dokonce v léčbě DM.

Zobrazení tenzorů difuze (diffusion tensor imaging, DTI)

Jde o novou techniku vyšetření magnetickou rezonancí, která je jako jediná schopna zobrazit detaily bílé hmoty v mozku. Běžné vyšetření magnetickou rezonancí nedokáže odhalit léze na míše způsobené degenerativní myelopatií. DTI dokáže odhalit podobné léze v míše člověka a studie má nyní prokázat, že je schopné objevit je i u psa. Kromě nástroje k diagnostice DM bychom tak získali možnost sledovat progresi onemocnění a případné reakce na různé medikamenty.

Using Advanced Imaging to Diagnose and Monitor Spinal Cord Disease, P. J. Johnson, BVSc, Cornell University, USA, 2017.

Fosforylovaný pNH-F protein jako biomarker

Ve své studii z r. 2017 autoři z University of Columbia zkoumali možnost využití fosforylovaného pNH-F proteinu jako biomarkeru pro diagnózu DM. Byly odebrány vzorky mozkomíšního moku a krevního séra 53 psů postižených DM, 27 bez neurologických příznaků, 7 psů s DNA DM at risk bez klinických příznaků a 12 psů s postiženími podobnými DM. Bylo zjištěno, že v krevním séru psů postižených DM nedochází ke zvýšení koncentrace pNH-F, zatímco  v mozkomíšním moku ano. Autoři uvádějí, že by mohl vzniknout nový test k prokázání DM, ale bude potřeba provést další studie k prověření, zda zvýšení pNH-F je specifické pro DM a nikoliv pro jiné, DM podobné choroby.

Cerebrospinal Fluid Levels of Phosphorylated Neurofilament Heavy as a Diagnostic Marker of Canine Degenerative Myelopathy, Toedebusch, Bachrach et al., Journal of Veterinary Internal Medicine, 2017.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5354061/

Zkoumání miRNA u Pembroků s DM

Nedávná studie japonských autorů přinesla zajímavý poznatek a další posun v možnostech diagnostiky DM. Autoři si pro výzkum vybrali konkrétně Welsh Corgi Pembroke a porovnávali microRNA profily 4 zdravých a 4 DM postižených psů. Následně ověřovali svoje poznatky na skupině 18 postižených a 46 zdravých Pembroků. Byly prověřeny vzorky krve zdravých jedinců a bylo zjištěno, že ve skupině jsou jak DM at risk, tak přenašeči i DM clear jedinci. Pět psů ze skupiny zdravých jedinců mělo výhřez meziobratlové ploténky, ti byli zahrnuti jako kontrolní skupina. Mezi DM postiženými jedinci byli psi s různě rozvinutými příznaky (DM ve stádiu 1 – 4). Z výsledků výzkumu vyplývá, že byl zřejmě nalezen biomarker označující DM v miRNA, miR-26b, sami autoři však upozorňují, že studie má své limity. Není například jasné, zda tento biomarker neoznačuje také amyotrofickou laterální sklerózu (ALS). U všech jedinců zahrnutých do výzkumu nebyla dosud provedena post mortem diagnóza DM. Přesto autoři očekávají, že použití tohoto biomarkeru spolu s dalšími doposud využívanými metodami pomůže k lepší diagnostice DM.

Plasma microRNA miR-26b as a potential diagnostic biomarker of degenerative myelopathy in Pembroke welsh corgis, Nakata, Heishima, et al., Gifu University, Japonsko, 2019.

https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-019-1944-3

Léčba DM vypnutím genu

Již rok a půl probíhá v USA studie na úzkém vzorku 4 psů s DM. Vědci se pokouší zamezit hromadění superoxid dismutázy (SOD1) v nervových buňkách vypnutím určitých genů. Pokud se prokáže tato metoda jako bezpečná a efektivní, bude následovat širší klinická studie.

Ensuring the Safety of Novel Degenerative Myelopathy Therapy, N. J. Olby, VetMB, PhD, North Carolina State University, USA, 2018.

Klinické testy léků

Na univerzitě v Missouri hledají vhodné kandidáty pro test medikamentů, které se zavádějí injekčně pod narkózou přímo do míšního kanálu. Tyto látky by měly potlačit produkci SOD1 a zpomalit tak progresi onemocnění. Testování proběhne na boxerech starších 9 let, Pembroke corgi starých 10 – 11 let a dalších plemenech starších 9 let, vždy s pozitivním genetickým testem na DM a při splnění několika dalších kritérií.
http://vhc.missouri.edu/small-animal-hospital/neurology-neurosurgery/current-clinical-trials/

Chystaná kniha

Another New Normal – kniha o osobních zkušenostech s péčí o psa s postupující DM. Lze předobjednat zde: https://mailchi.mp/6d080d972642/anothernewnormal

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

---obrázky v záhlaví---

int(1)

Aktuality